PREVENTIE & DETOXIFICATIE VAN DRUGS

 

Ontvangst - Fr
 

Ontvangst

Info over drugs

Drugspreventie

Onze lezingen

Detoxificatie

Narconon programma

Geschiedenis van Narconon

Succesbrieven

Contact

U wilt helpen ?

Toekomstmogelijkheden
 

Nuttige links

www.narconon.org


 

Geschiedenis van Narconon

 

Het Narconon programma werd voor het eerst gestart in een Amerikaanse gevangenis waar de verslaafde gedetineerde William Benitez het initiatief nam. Hij had het boek "De grond-beginselen van het denken" van de Amerikaanse filosoof L.R. Hubbard gelezen en heeft toen in samenwerking met hem een programma opgesteld, dat voor het eerst binnen de gevangenismuren werd gegeven.

Nadat hij uit de gevangenis werd vrijgelaten, heeft hij geholpen de eertse Narconon in Los Angeles te beginnen. daarna keerde hij terug naar Phoenix, Arizona waar hij als allereerste ex-gedetineerde een baan kreeg in de gevangenis wiaar hij eerst gedetineerd was. Hij is daar blijven werken tot aan zijn overlijden in 1999. Nu zijn er Narconons op vele plekken in de Verenigde Staten, in Austalïe, Nieuw Zeeland, Taiwan, verschillende Zuid Amerikaanse landen en in Europa in Zweden, Denemarken, Duitsland Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Italïe, Spanje, Rusland, Khazakstan en in Croatïe.