PREVENTIE & DETOXIFICATIE VAN DRUGS

 

Ontvangst - Fr
 

Ontvangst

Info over drugs

Drugspreventie

Onze lezingen

Detoxificatie

Narconon programma

Geschiedenis van Narconon

Succesbrieven

Contact

U wilt helpen ?

Toekomstmogelijkheden
 

Nuttige links

www.narconon.org

Hoe wordt men verslaafd?

Niemand wil alcoholist of drugsverslaafde worden. Toch blijven heel wat mensen in die val lopen. Waarom? Hoe is het mogelijk dat mijn zoon, dochter, vader, zus of broer een dief of leugenaar zijn geworden, in wie niemand nog vertrouwen kan hebben? En waarom stoppen zij er niet mee?

De wortels van de verslaving.

Eerste belangrijk gegeven dat u over drugs dient te weten is dat pijnstillers de geest aantasten.  Drugs zijn aantrekkelijk voor iemand omdat zij een oplossing bieden voor een ongewenst verdriet, een gevoel van wanhoop of een fysieke pijn.

De cyclus van verslaving

Drugsverslaving doorloopt volgende cyclus:

Iemand heeft problemen, voelt zich triestig of wanhopig of heeft last van een fysisch ongemak. Dat kan de adolescent zijn, geconfronteerd met zijn eerste liefdesverdriet, of de oma met artritis of de man van rijpe leeftijd die zich afvraagt waarom hij professioneel steeds mislukt. Het kan iemand zijn van om het even welke leeftijd.

De persoon drinkt of neemt drugs.  Alcohol of drugs SCHIJNEN zijn probleem op te lossen want hij voelt zich beter.  Doordat hij zich nu beter voelt, SCHIJNT hij het leven beter aan te kunnen en lijken de drugs in zijn ogen waardevol.

De persoon verhoogt stapsgewijs het gebruik van zijn drugs.  Zo loopt hij in de val.  Welk probleem hij ook in het begin wenste op te lossen met de drugs, hij is het vergeten.  In dit stadium is het enige wat telt dat hij aan drugs komt om te gebruiken.  Hij kan zijn gebruik niet onder controle houden en hij slaat geen acht op de verschrikkelijke gevolgen van zijn verslaving.

De drugsverslaafde probeert zijn gedrag voor vrienden en familie te verbergen.  Hij begint te lijden onder de gevolgen van zijn eigen oneerlijkheid en schuldgevoel.  Hij kan een eenzaat worden, met wie moeilijk te praten valt.  Hij kan zich vreemd gedragen.

Hoe meer hij drinkt of zich drogeert, hoe meer hij zich schuldig en gedeprimeerd voelt.  Hij verliest zijn eigenliefde, liegt en steelt om zijn behoefte aan alcohol en drugs te bekostigen.  Zijn relatie met vrienden en familie en zijn rendement op het werk gaan zienderogen achteruit.

 

Verslaving en gewenning

Drugs en alcohol zijn nu het allerbelangrijkste in zijn leven.  Hij heeft zijn werk en zijn spaarcenten opgeofferd, zijn dromen en ambities, dit alles om verder lichamelijk en emotioneel soelaas te vinden in zijn drugs. Maar ironisch genoeg is hij precies door drugs en alcohol steeds minder bekwaam om die “hoogten” te bereiken, naarmate zijn lichaam zich aanpast aan deze vreemde chemische producten.  Hij moet er meer en meer van nemen en kan niet meer zonder, wil hij functioneren. Omdat hij blijft drinken en drugs gebruiken, went zijn lichaam eraan.  Op dat moment begint de nieuwe verslaafde het gemis aan zijn drug aan den lijve te voelen. 

Hij wordt geobsedeerd door een onweerstaanbare drang om zijn drug te gebruiken en zal alles doen om de pijn te vermijden van zijn drug niet te kunnen nemen.

Hij is een onzichtbare grens overgestoken.  Hij is nu een alcohol- of drugsverslaafde.

 

Evolutie van het druggebruik

Naarmate zijn gewenning aan drugs of alcohol toeneemt, raakt hij verwilderd en vatbaar voor ziekte.  Door de drugs en het alcohol maakt hij emotionele hoogten en laagten mee, wat ten onrechte voor een mentale ziekte wordt genomen.  De persoon kan zeer in vorm en enthousiast lijken wanneer hij een ‘hoogte” doormaakt, maar als de drugs uitgewerkt zijn, wordt hij gedeprimeerd en onverschillig.  Hij kan in een depressie vallen als gevolg van de drugs.  Op dit punt zit de verslaafde gevangen in een vicieuze, neergaande spiraal.  Hij moet nu geld vinden om drugs te kopen en er trachten normaal uit te zien tegenover familie, vrienden en werkgever. Of hij nu wil stoppen of niet, hij zit in de val.  Nu zullen de drugs hem zowel fysisch als mentaal veranderen.

Veranderingen in persoonlijkheid

De langdurige gewenning aan drugs en alcohol kan de persoonlijkheid veranderen.  Je wordt dan een biochemische persoonlijkheid. Karakteristieken:

- Humeurschommelingen.

- Gebrek aan betrouwbaarheid. Onbekwaam om projecten af te maken.

- Oneerlijk. Leugens

- Teruggetrokken tegenover wie van hem houden. Isolement.

- Mogelijk chronisch depressief.

- Steelt mogelijk van familie en vrienden.

 

Een verslaafde kan niet stoppen met zijn drug, omwille van:

De verschijnselen van drugtekort veroorzaakt door de drugresten in het lichaam.

De biochemische persoonlijkheid die ontstaat door de drug en de levensstijl van de verslaafde.

 

De biochemische aspecten van verslaving en het druggemis

Bij iemand die voortdurend drinkt of zich drogeert, raakt het lichaam oververzadigd aan “metabolieten” (chemische stoffen die het lichaam aanmaakt uit de drug). Hoewel het lichaam de meeste metabolieten snel via weefsels uitscheidt, blijven er ook achter in het vetweefsel, jaren lang.  Als de verslaafde probeert te stoppen met drugs of alcohol kunnen deze metabolieten opnieuw in de bloedbaan vrijkomen.  Daardoor kan de verslaafde opnieuw verschijnselen van gemis aan drugs of alcohol ondervinden waaraan hij haast onmogelijk kan weerstaan. Het is alsof je stopt met roken, maar je lichaam blijft toch dagelijks 1 à 2 sigaretten roken.

 

Zelfs een minimale hoeveelheid van deze metabolieten in het bloed zet de hersenen ertoe aan te reageren alsof de verslaafde de drugs in de steek laten.  De hersenreceptoren, die gewend zijn aan grote hoeveelheden drugsmetabolieten, moeten het nu stellen met een minimale hoeveelheid.  De hersenen “vragen” aan de verslaafde om hen meer drugs te geven. Dit is het verschijnsel van gemis. De enige manier om dit te verhelpen is zich opnieuw drogeren of weer drinken, waardoor de cyclus herbegint.

 

Druggemis uitschakelen volgens Narconon.

De laatste jaren luidde de meest gangbare, wetenschappelijke stelling dat het lichaam drugs binnen 3 tot 5 dagen uitscheidt. Nu weet men dat de drugs gedurende jaren in het vetweefsel kunnen vastzitten.

Bovenstaande grafiek bewijst dit fenomeen.  Hij toont de cocaïnemetabolieten die het lichaam van een Narconon-deelnemer meer dan 5 dagen na zijn aankomst voor behandeling uitscheidt, lang nadat het lichaam de cocaïnesporen zou moeten hebben uitgescheiden (volgens de oude theorieën). Zodra hij het ontgiftingsprogramma start, stijgt het metabolietenpeil in het zweet en de urine pijlsnel om in de daarop volgende weken geleidelijk naar nul te zakken.

Resultaten dankzij ‘Ontgifting voor een Nieuw Leven’:

1) Minder of geen ontwenningsverschijnselen van drugs en alcohol meer.

2) In staat om helderder te denken.

3) Minder of geen van de talrijke symptomen meer die gepaard gaan met drugsverslaving of alcoholisme, zoals depressie, slapeloosheid en emotionele instabiliteit.

Verslaving en de weerslag op je persoonlijk kunnen - Het Narconon programma.

William Benitez, stichter van het Narconon-programma, stelde dat verslaving een soort handicap was.  Hij gebruikte de ontgiftingsmethode van Hubbard  om een gedetailleerd en compleet programma uit te werken dat de handicap van afhankelijkheid zou overwinnen door bij de drugsverslaafde zijn aangeboren mogelijkheden te herstellen. Het Narconon-programma vormt een unieke combinatie van een cognitieve therapie en het aanleren van bepaalde vaardigheden in het leven.  Het is onderverdeeld in acht secties, elk voor een domein dat de verslaafde problemen bezorgt.

Sectie 1

Communicatie – Vaardigheid om de bron van problemen onder ogen te zien en om daarover vrij te communiceren.

Sectie 2

Fysische ontgifting – Bevrijding van de biochemische gemisverschijnselen en van depressie veroorzaakt door drugs.

Sectie 3

Beter leren leren – Vaardigheid om het geschreven woord volledig te begrijpen.

Sectie 4

Objectieve therapie – Verhoging van de zelfbeheersing.

Sectie 5

De oorzaken van emotionele ups en downs leren kennen. Stressbeheersing.

Sectie 6

Bevrijding van schuldgevoel, schaamte en wroeging.

Sectie 7

Vaardigheid om de juiste beslissingen te nemen.

Sectie 8

Vaardigheid om ethisch te leven en om met het volste zelfvertrouwen te handelen.

 

Resultaten van het Narconon-programma

In tegenstelling tot andere programma’s bekommert dit zich om alle aspecten van verslaving.   Wij helpen de verslaafde zowel mentaal als fysisch genezen, zodat hij weer wordt zoals hij was vóór zijn verslaving. Daarna helpen wij zijn aangeboren bekwaamheden verbeteren.

Als eindresultaat kunnen wij een successcore voorleggen die drie- tot viermaal hoger ligt dan bij andere programma’s.