Alcohol

Alcohol werkt anders op elke persoon, afhankelijk van hun grootte, geslacht, gewicht en metabolisme. Alcohol produceert de volgende algemene effecten: gevoel van warmte, roodheid van de huid, veranderd gespierd oordeel en coördinatie, verlies van geheugen en begrip, verlies van remmingen, moeilijkheid in het spreken. In het geval van dronkenschap, alcohol veroorzaakt braken, soms begeleid door incontinentie, een daling van de bloeddruk en in het geval van ernstige intoxicatie, coma of zelfs de dood.

Overmatige consumptie over een korte periode van tijd geeft de “kater”: hoofdpijn, misselijkheid, tremoren, en soms braken, 8 tot 12 uur later. “Kater” wordt veroorzaakt door alcoholvergiftiging en andere ingrediënten in de drank, evenals door de reactie van het lichaam wanneer het stopt met drinken (spenen).

Wat is doorzakken of zuipen of “binge drinking”?

Binge drinking is het drinken van veel alcohol achter elkaar, normaal gesproken gedefinieerd als vijf of meer drankjes achter elkaar voor een man of vier of meer drankjes achter elkaar voor een vrouw.

Alcohol korte termijn effecten

Afhankelijk van hoeveel iemand neemt en de fysieke toestand waarin hij zich bevindt, kan alcohol het volgende veroorzaken:

 • Onduidelijke spraak
 • Versuftheid
 • Overgeven
 • Diarree
 • Last van je maag
 • Hoofdpijnen
 • Problemen met adem halen
 • Verdraaide blik en gehoor
 • Verzwakt inschattingsvermogen
 • Afgenomen waarnemingen en coördinatie
 • Bewusteloosheid
 • Bloedarmoede (te weinig rode bloedcellen)
 • Coma
 • Blackouts (gaten in de herinnering, waarbij de drinker zich niets meer kan herinneren van wat er gebeurd is terwijl hij onder invloed was.)
Lange termijn effecten:
 • Verwondingen zoals bij ongelukken, bijvoorbeeld in het verkeer, vallen, brandwonden, verdrinken
 • Bedoelde verwondingen zoals met wapens, seksueel misbruik, huiselijk geweld
 • Toename van ongelukken op het werk en het verlies van productiviteit
 • Toegenomen familie problemen en relatiebreuken
 • Alcoholvergiftiging
 • Hoge bloeddruk, beroerte, en hart gerelateerde aandoeningen
 • Leverziekte
 • Schaden aan de zenuwen
 • Seksuele problemen
 • Permanente schade aan de hersenen
 • Vitamine B1-tekort, wat kan leiden tot een stoornis die gekarakteriseerd wordt door geheugenverlies, apathie en desoriëntatie
 • Zweren
 • Gastritis (ontsteking van het maagslijmvies)
 • Ondervoeding
 • Kanker in de mond en strot

Wanneer alcohol wordt geconsumeerd met andere drugs, de effecten van het kan worden verhoogd en dus gevaarlijker. Een groot aantal van toevallige sterfgevallen optreden bij het drinken met andere drugs. Cannabis, tranquillizers, slaappillen en antihistamine remedies (voor verkoudheid, hoest en allergie) mag niet worden ingenomen met alcohol. Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol die met een van deze geneesmiddelen kan aanzienlijk veranderen van de persoon in staat is om te rijden.

De regelmatige consumenten tolereren beter de schadelijke gevolgen van alcohol en kunnen dan in grotere hoeveelheden drinken alvorens aan intoxicatie te lijden. Als ze hun consumptie te verhogen, lijken ze niet bedwelmd. Aangezien zij kunnen blijven werken en een normaal sociaal leven leiden, worden de fysieke wanorde zij lijden aan niet erkend tot de ernstige problemen zich voordoen-of alvorens zij om andere redenen in het ziekenhuis worden opgenomen en Dan lijden symptomen van een gebrek aan alcohol.

De psychologische afhankelijkheid kan tijdens regelmatige consumptie plaatsvinden zelfs als de dagelijkse hoeveelheden redelijk zijn. Het kan ook bij sommige mensen ontwikkelen die alcohol slechts bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld bij partijen verbruiken. Deze vorm van afhankelijkheid is gekoppeld aan de noodzaak om de psychologische effecten van alcohol voelen, zonder toch het gevoel verplicht om genoeg te drinken om een echte intoxicatie te bereiken. Voor degenen die drinken als gevolg van een psychologische afhankelijkheid van alcohol, kan het gebrek aan alcohol maken ze angstig en, in sommige gevallen, veroorzaken paniekaanvallen.

De zware drinkers ontwikkelen een fysieke afhankelijkheid van alcohol. Als hun lichaam is gewend aan de aanwezigheid van alcohol, zij lijden aan symptomen van een gebrek als ze plotseling stoppen, met inbegrip van slapeloosheid, zweet, gebrek aan eetlust, agitatie, convulsies, tremoren (Delirium tremens), Hallucinaties en zelfs de dood.

Alcoholisme heeft een nadelig effect op het leven van mensen, kan het de persoon gewelddadig en leiden tot de verslechtering van de persoonlijke relaties. Alcoholisme kan de prestaties op school of op het werk verstoren en leiden tot werkloosheid.

Long-term alcoholisme kan leiden tot significante gezondheidsrisico’s, namelijk leverproblemen en een groter risico op hart-en vaatziekten. Foetale alcoholsyndroom kan worden veroorzaakt door alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap; Het veroorzaakt gezichtsafwijkingen bij kinderen, vertraagt de groei en veroorzaakt mentale verzwakte, vaak gemanifesteerd door intellectuele moeilijkheden en gedragsproblemen.

De effecten van een medicijn zijn afhankelijk van verschillende factoren:

* Verbruikte hoeveelheid
* Andere drugs die in het verleden worden verbruikt
* De methode van drugsgebruik
* De omstandigheden rond het nemen van het geneesmiddel (de plaats, de psychologische en emotionele stabiliteit van de gebruiker, de aanwezigheid van andere mensen, het mengen met andere drugs, enz.).

De hoeveelheid alcohol in het bloed bepaalt de effecten ervan. In de volgende tabel, de linkerkolom toont het aantal milligrammen alcohol in elke deciliter: dat wil zeggen, de concentratie van alcohol in het bloed, of geval (bijvoorbeeld, gemiddeld, een persoon zal een concentratie van alcohol in het bloed van 50 mg/dl na het drinken van twee glazen snel). De rechterkolom beschrijft de gebruikelijke effecten van deze hoeveelheden op een normale persoon-dat is, niet hebben ontwikkeld alcoholtolerantie.

Concentratie van alcohol in het bloed
(ml/DL) Effect

50 gevoel van warmte, roodheid van de huid, veranderd oordeel; Gebrek aan remming

100 voor de hand liggende intoxicatie bij de meeste mensen. Sterk veranderd oordeel, remming, aandacht en controle verminderd. Verlies van spiercontrole verminderde reflexen

150 voor de hand liggende intoxicatie in een normaal persoon. Verlies van spiercoördinatie, met inbegrip van onvermogen om rechtop te lopen; Dubbel zicht, verlies van geheugen en begrip Moeilijk in het spreken normaal.

250 extreme intoxicatie en stupor. reactie op verminderde stimuli; onvermogen om te staan; Braken Incontinentie Slaperigheid

350 Coma. Verlies van bewustzijn Weinig reactie op stimulus Incontinentie Lage lichaamstemperatuur Respiratoire stoornis; Lagere bloeddruk Vochtige huid

500 waarschijnlijke dood