Blijf kalm.

Blijf vooral kalm. Het heeft geen zin uw kind te beschuldigen, uit te schelden of wegte jagen. In tegendeel, u bent misschien denkt u dat u een betere ouder had kunnen zijn. Uw kind is echter niet geholpen met uw schaamte en spijt. Het heeft vooral uw steun en hulp nodig.

Observeer het gedrag van uw kind

Ouders van drugsverslaafden zullen hun kind pas effectief helpen door een gezamenlijke aanpak. Tracht te begrijpen waarom uw kind aan de drug is en u zal hem/haar uiteindelijk kunnen helpen. Iemand drogeert zich om zeer verschillende redenen.

 

 1. Blijven onder elkaar eens zijn

De ontdekking dat hun kind zich drogeert veroorzaakt dikwijls ruzies en spanningen bij het ouderpaar.

Een ontredderde moeder kan zich laten meeslepen en haar kind geld geven om een dosis drugs te kopen wanneer hij dringend een ” shot” nodig heeft. Vader zal in een vlaag van woede ermee dreigen veel strenger op te treden en zonodig kracht te gebruiken om de jongere van de drugs af te houden. Geen enkele van deze oplossingen is goed.

Er is moed en medeleven van de ouders nodig om aan verslaving het hoofd te bieden.  Zij maken moeilijke en pijnlijke momenten door.  Maar zichzelf leugens op de mouw spelden omtrent de ernst of het probleem negeren,  staan een oplossing in de weg.

Om uw kind van de drugs af te helpen moet u, ouders, samen een houding aannemen en samenwerken. Dan zal u erin slagen om uw kind uit deze val te redden.

 1. Begrijp waarom uw kind aan de drugs is

Het is belangrijk om te weten waarom uw kind verdovende middelen neemt. Het kan om:

 • morele en fysieke pijn te vermijden,
 • pijn of ongemak van een nog niet vastgestelde ziekte te verhelpen,
 • een toestand van onbehagen te oplossen, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, mislukking, ontgoocheling in de liefde, minderwaardigheidsgevoel, geen toekomst, (dit doet zich vooral voor als uw kind is vastgelopen of mislukt als gevolg van een slecht onderwijs systeem),
 • te doen als iedereen, “in” zijn, sterren en rolmodellen nabootsen,
 • verbod en moraal te trotseren, die zich schijnen te kanten tegen de ontwikkeling van het individu en zijn sociale groep,
 • vergeefs hopen dat “zwevend” alles beter zal gaan.

Elke verslaafde heeft om persoonlijke reden een bepaalde weg gevolgd die tot druggebruik heeft geleid. Sedert 1960 deed schrijver en humanist Ron Hubbard onderzoek naar het drugprobleem, ontwikkelde oplossingen om de persoon te bevrijden van de geestelijke en fysische gevolgen van drugs.

Drugs worden beschouwd als oplossing voor een persoonlijk en pijnlijk probleem en de persoon ziet geen alternatief.Daarom drogeert een kind zich.

 

 1. Maak uw kind duidelijk dat het u in vertrouwen kan nemen

Kinderen zijn volwaardige individuen.  Net als volwassenen voelen zij de dingen aan, lijden zij er onder en hebben zij hun verlangens. Het is dus wenselijk om al zeer vroeg een klimaat van vertrouwen te scheppen. Luister naar wat je kinderen te vertellen hebben en moedig hen hierbij aan. Wees de vriend van je kind.  Probeer zijn probleem te ontdekken zonder zijn persoonlijke oplossingen te negeren, probeer te helpen.

Altijd en steeds communiceren.

Men kan het niet genoeg benadrukken: communicatie is de universele sleutel.  Overigens, in de gezinnen waar openlijk over drugs wordt gesproken, gebruiken de kinderen drugs het minst.

Luister naar je kind als hij je over zijn leven vertelt, deel zijn vreugden en verdriet.  Als hij druggebruiker is, probeer dan op een zachte maar vastberaden manier ertoe te komen dat hij zijn verslaving toegeeft.  Nog beter aanvaardt hij jou zijn probleem te vertellen.

De mogelijkheid bestaat dat uw kind zijn druggebruik niet toegeeft, wat tot een stormachtige discussie kan leiden.  Wees erop voorbereid dat hij of zij:

 • u bekritiseert,
 • weigert u te spreken,
 • wil weggaan;
 • eist dat u de ‘nadelen’ goedmaakt die u hem hebt berokkend.

Weet dat dit normale reacties zijn en blijf communiceren.  Communicatie is de universele oplossing.  Van het moment dat hij toegeeft dat hij drugs gebruikt, zal het tussen jullie beter gaan.

Het is nutteloos om een adolescent te proberen dwingen met drugs te stoppen.  Wij hem doen inzien dat hij dit moet doen.  Het is aan hem om te beslissen, zoniet zal hij hervallen.  Spreek met hem en maak hem duidelijk dat hij alles verliest, zijn ouders, familie en toekomst.  Laat hem inzien dat zowel hij als u een hel doormaken.  Maar erger u niet.  Geef hem betrouwbare informatie over drugs.

Of zoals een verslaafde het zei: “Ik moest mij eerst realiseren dat ik rondom mij niets dan miserie aanrichtte en mijn ouders vernietigde.  Pas dan kon ik beslissen om met drugs te stoppen.

Om hulp te krijgen om better om te gaan met uw teenager, mag je ons zeker contacteren.