PREVENTIE & DETOXIFICATIE VAN DRUGS

 

Ontvangst - Fr
 

Ontvangst

Info over drugs

Drugspreventie

Onze lezingen

Detoxificatie

Narconon programma

Geschiedenis van Narconon

Succesbrieven

Contact

U wilt helpen ?

Toekomstmogelijkheden
 

Nuttige links

www.narconon.org


 

Het eindigen van verslaving op de Narconon manier

 

Narconon is de naam van een stichting zonder winstoogmerk. De doeleinden van Narconon zijn ten eerste mensen af te helpen van hun verslaving(en), zowel lichamelijk als geestelijk, zodat zij weer kunnen meedraaien als volwaardige leden van de maatschappij en ten tweede ervoor te zorgen dat mensen nooit aan drugs zullen beginnen. 

Hier wordt op twee manieren aan gewerkt, namelijk enerzijds door een afkickcentrum waarin mensen vrijwillig komen afkicken en anderzijds door het geven van uitgebreide voorlichting door middel van lezingen aan vooral jongeren.

 

Lichamelijke afkick

Er wordt na opname direct met druggebruik gestopt, zonder af te bouwen of van vervangende middelen gebruik te maken. Mensen die methadon gebruiken wordt aangeraden van tevoren af te bouwen tot hoogstens 25 mg. (methadon geeft zeer zware afkickverschijnselen). Om de ontwenningsverschijnselen te verhelpen en de periode om hier doorheen te komen zo kort mogelijk te houden doen wij het volgende: 

Het is erg belangrijk dat er tijdens de ontwenningsperiode een hechte samenwerking is tussen de begeleider en de persoon die afkickt; de verslaafde en de begeleider samen tegen de ont- wenningsverschijnselen. Het geheel staat onder toezicht van een arts.

Therapeutische communicatie-oefeningen

Het is vaak moeilijk voor verslaafden en alcoholisten om toe te geven dat zij problemen hebben, laat staan dat zij erover gaan praten. Wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie waarin zij eerlijk over hun leven moeten praten, zullen zij dichtklappen, boos worden of gewoon weggaan. Maar eerlijke communicatie is alles waar het in het leven om draait. Het vermogen om te communiceren is de basis van elke relatie. Het is ook heel waar dat, als een persoon niet in staat is om te praten over de fouten die hij in het verleden gemaakt heeft, hij de fouten zeer zeker opnieuw zal maken. In dit programma-onderdeel leert de persoon dus zijn problemen onder ogen te zien en erover te praten.

Het sauna-detoxificatie programma

Onderzoek heeft uitgewezen dat vele soorten drugs zoals cocaïne, heroïne, valium, amfetamine, XTC, LSD, alcohol en medicijnen zoals pijnstillers, kalmeringsmiddelen, anti-depressiva, slaaptabletten enz. enz. jarenlang in het lichaam kunnen blijven.   Na verloop van tijd worden deze resten en metabolieten van drugs opgeslagen in de vetweefsels van het lichaam. Wanneer dit gebeurt, kunnen deze opgeslagen resten het moeilijk, zo niet onmogelijk maken voor een drugsverslaafde of alcoholist om clean te blijven.   Deze resten kunnen symptomen teweegbrengen, o.a. een enorme behoefte aan drugs en depressies. Deze enorme behoefte aan drugs wordt een obsessie, zodat de persoon bijna alles zal doen om aan drugs te komen.   Er moet iedere dag een uitgebalanceerde hoeveelheid vitamines en mineralen ingenomen worden. Verder moet men iedere dag buiten een halfuur hardlopen om de circulatie in het hele lichaam te vergroten en daarna 2 ½ tot 5 uur samen met iemand anders in de sauna zweten om zodoende de onzuiverheden te lozen en via de poriën uit het lichaam te laten verdwijnen. Dit staat ook onder toezicht van een arts. Hierdoor wordt het volgende bereikt:  vermindering of verdwijning van de enorme behoefte aan drugs en alcohol;          vermindering of verdwijning van de vele symptomen die samenhangen met drugsverslaving of alcoholisme. Deze zijn o.a. depressie, geïrriteerdheid en vermoeidheid; het vermogen om helder te denken; verbeterd geheugen en concentratie; meer energie; de persoon gaat zich beter voelen; enthousiasme tegenover het leven.  Daarna doet de persoon een cursus waarin hij leert studeren en dingen te onthouden door de problemen die hij daarmee heeft te leren herkennen en overwinnen. Daarna worden de communicatie-oefeningen opnieuw gedaan

Objectieve oefeningen

Het doel hiervan is de aandacht van de persoon weg te halen van gebeurtenissen en trauma’s die zijn aandacht op het verleden gefixeerd houden. Drugs zijn een soort pijnstiller. Door drugs worden mensen gevoelloos. Het heden en de realiteit van het leven interesseren hen niet meer. Iemand die drugs heeft gebruikt, is door zijn druggebruik niet meer in staat op een gemakkelijke manier om te gaan met de dagelijkse emoties en ervaringen die bij het leven horen.   Hij heeft dan de neiging zich van het heden terug te trekken. Omdat het heden ondraaglijk is geworden, gaat hij vastzitten in nare dingen die in het verleden gebeurd zijn, of hij gaat in een toekomstige fantasie-wereld leven. Omdat hij niet in het hier en nu leeft, is hij niet meer in staat zijn leven te bepalen. Hij is niet in staat om toekomstige doelen te bereiken, stabiele relaties te onderhouden of met verantwoordelijkheid om te gaan.   Dit programma-onderdeel bestaat uit therapieën die de persoon in staat stellen zich te richten op werkelijke doelen en weer controle over zichzelf te krijgen. Deze oefeningen helpen de persoon los te komen van traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Hij zal de realiteit van het leven weer aan kunnen.  

De Ups en Downs in het leven cursus

Deze cursus geeft de kennis die nodig is om meer persoonlijke stabiliteit en geluk in het leven te bereiken. De persoon leert de eigenschappen te herkennen van de sociale en anti-sociale persoonlijkheden, hoe bepaalde mensen een verkeerde invloed op hem kunnen hebben, zodat hij beter in staat zal zijn vrienden en kennissen te kiezen.  

Het herstellen van persoonlijke waarden en integriteit

Een groot man zei ooit: ‘de waarheid zal u vrijmaken’. Jammer genoeg is het zo, dat wanneer iemand verslaafd raakt aan drugs of alcohol, hij of zij veel verkeerde dingen gaat doen, zoals bij voorbeeld continu liegen, stelen, prostitueren, vertrouwen beschamen, om maar een paar dingen te noemen, zoals iedereen in het verleden dingen heeft gedaan die hij of zij beter niet had kunnen doen. Maar, het is helaas zo, dat als iemand niet in staat is om zijn verleden onder ogen te zien en er eerlijk over te zijn, hij of zij erdoor achtervolgd zal worden. Totdat de persoon dit kan, zal hij of zij o.a.:  niet bereid zijn te communiceren;  zich terugtrekken van familie en vrienden;  zich vijandig blijven voelen tegenover mensen die hem proberen te helpen;  afkeer voelen voor mensen in leidingggevende posities;   zich niet meer op zijn gemak voelen bij ethische mensen;   niet in staat zijn stabiele relaties te hebben, om er maar een paar te noemen.   In dit programma-onderdeel kijkt de persoon dus, aan de hand van gegevens over ethiek en moraal, en een overzicht van de gebieden van het leven waarbij hij betrokken is, terug naar de fouten uit zijn of haar verleden, zodat hij of zij er los van komt en zijn of haar zelf-respect terugkrijgt en dus veel beter in staat is de problemen van het leven aan te pakken.  

Het veranderen van condities in het leven

Als iemand geboren wordt, krijgt hij of zij helaas geen instructie-boekje mee. Voor de meesten van ons kan ‘opgroeien’ een verwarrend proces zijn. Maar voor drugsverslaafden en alcoholisten kan dit gebrek aan informatie dodelijk zijn. Hoe moet men een partner kiezen? Met de stress van het werk omgaan? Wat moet je doen als een vriend iets opbiecht? Dit programma-onderdeel is om de persoon te stabiliseren. Hierin wordt het volgende gedaan: specifieke therapieën om vroegere mislukkingen en de daarmee gepaard gaande teleurstellingen aan te pakken;  nauwkeurig onderzoek naar de huidige conditie van de persoon op de verschillende gebieden van zijn leven;  exacte plannen om die gebieden aan te pakken die in het verleden verwarrend of frustrerend waren voor de persoon;   training, om relaties en mentale veerkracht te verbeteren;  studie van een niet-religieuze morele code met een uitleg over waarom het belangrijk is om die te volgen.   Hiermee is het gehele programma klaar en is de persoon weer stabiel, omdat hij nu weet hoe hij zijn problemen moet oplossen en ook in staat is om dat te doen