PREVENTIE & DETOXIFICATIE VAN DRUGS

 

Ontvangst - Fr
 

Ontvangst

Info over drugs

Drugspreventie

Onze lezingen

Detoxificatie

Narconon programma

Geschiedenis van Narconon

Succesbrieven

Contact

U wilt helpen ?

Toekomstmogelijkheden
 

Nuttige links

www.narconon.org


 

Wat doen als een jongere zich drogeert ?

 

1. Blijf kalm.

Blijf vooral kalm. Het heeft geen zin uw kind te beschuldigen, uit te schelden of wegte jagen. In tegendeel, u bent misschien denkt u dat u een betere ouder had kunnen zijn. Uw kind is echter niet geholpen met uw schaamte en spijt. Het heeft vooral uw steun en hulp nodig.

Observeer het gedrag van uw kind

Drugs demotiverentotaal. Ik was een topsporter met mogelijkheden op Europees vlak. Door de drugs ben ik ermee gestopt. Behalve in uit de bol gaan op technofuiven interesseerde niets mijn nog.

Ik gedroeg mij uitermate "zelfzeker" en zeer agressief. Ik at en sliep nauwelijks. Indien u deze gedragsveranderingen bij uw jongen opmerkt, help hem dan snel !" Julien, ex-druggebruiker

Ouders van drugsverslaafden zullen hun kind pas effectief helpen door een gezamenlijke aanpak. Tracht te begrijpen waarom uw kind aan de drug is en u zal hem/haar uiteindelijk kunnen helpen. Iemand drogeert zich om zeer verschillende redenen.

2. Ouders moeten het onder elkaar eens zijn

De ontdekking dat hun kind zich drogeert veroorzaakt dikwijls ruzies en spanningen bij het ouderpaar.

Een ontredderde moeder kan zich laten meeslepen en haar kind geld geven om een dosis drugs te kopen wanneer hij dringend een " shot" nodig heeft. Vader zal in een vlaag van woede ermee dreigen veel strenger op te treden en zonodig kracht te gebruiken om de jongere van de drugs af te houden. Geen enkele van deze oplossingen is goed.

Er is moed en medeleven van de ouders nodig om aan verslaving het hoofd te bieden.  Zij maken moeilijke en pijnlijke momenten door.  Maar zichzelf leugens op de mouw spelden omtrent de ernst of het probleem negeren,  staan een oplossing in de weg.

Om uw kind van de drugs af te helpen moet u, ouders, samen een houding aannemen en samenwerken. Dan zal u erin slagen om uw kind uit deze val te redden

Kinderen activiteiten aanbieden


Alle kinderen hebben nood aan beweging, activiteit, betrokkenheid en creatie. Plan zo veel mogelijk fysische activiteiten die ervaringen allerhande opleveren, momenten van plezier, sport en spel

Wanneer een jongere genoeg plezier beleeft, denkt hij er niet aan drugs te nemen.

3. Begrijp waarom uw kind aan de drugs is

U moet weten waarom uw kind verdovende middelen neemt. Het wil:

  • morele en fysieke pijn vermijden,
  • pijn of ongemak van een nog niet vastgestelde ziekte verhelpen,
  • een toestand van onbehagen oplossen, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, mislukking, ontgoocheling in de liefde, minderwaardigheidsgevoel, geen toekomst, (dit doet zich vooral voor als uw kind is vastgelopen of mislukt als gevolg van een slecht onderwijs systeem),
  • doen als iedereen, “in” zijn, sterren en rolmodellen nabootsen,
  • verbod en moraal trotseren, die zich schijnen te kanten tegen de ontwikkeling van het individu en zijn sociale groep,
  • vergeefs hopen dat “zwevend” alles beter zal gaan.

Elke verslaafde heeft om persoonlijke reden een bepaalde weg gevolgd die tot druggebruik heeft geleid. Sedert 1960 deed schrijver en humanist Ron Hubbard onderzoek naar het drugprobleem, ontwikkelde oplossingen om de persoon te bevrijden van de geestelijke en fysische gevolgen van drugs.

Ron Hubbard verklaart de onderliggende redenen van drugverslaving:

“Als een persoon depressief is of lijdt en door zijn behandeling geen enkele verlichting ondervindt, kan hij op een bepaald moment merken dat drugs zijn symptomen doen verdwijnen.  In bijna alle gevallen van pijn, onbehagen of psychosomatisch ongemak, heeft de persoon een remedie gezocht.  Als hij uiteindelijk vaststelt dat enkel drugs helpen, verlaat hij zich daarop en wordt er vervolgens afhankelijk van, wat dikwijls leidt tot verslaving.”

Drugs worden beschouwd als oplossing voor een persoonlijk en pijnlijk probleem en de persoon ziet geen alternatief.Daarom drogeert een kind zich.

4. Maak uw kind duidelijk dat het u in vertrouwen kan nemen

Kinderen zijn volwaardige individuen.  Net als volwassenen voelen zij de dingen aan, lijden zij er onder en hebben zij hun verlangens. Het is dus wenselijk om al zeer vroeg een klimaat van vertrouwen te scheppen. Luister naar wat je kinderen te vertellen hebben en moedig hen hierbij aan. Wees de vriend van je kind.  Probeer zijn probleem te ontdekken zonder zijn persoonlijke oplossingen te negeren, probeer te helpen.

Altijd en steeds communiceren

Men kan het niet genoeg benadrukken: communicatie is de universele sleutel.  Overigens, in de gezinnen waar openlijk over drugs wordt gesproken, gebruiken de kinderen drugs het minst.

Luister naar je kind als hij je over zijn leven vertelt, deel zijn vreugden en verdriet.  Als hij druggebruiker is, probeer dan op een zachte maar vastberaden manier ertoe te komen dat hij zijn verslaving toegeeft.  Nog beter aanvaardt hij jou zijn probleem te vertellen.

De mogelijkheid bestaat dat uw kind zijn druggebruik niet toegeeft, wat tot een stormachtige discussie kan leiden.  Wees erop voorbereid dat hij of zij:

  • u bekritiseert,
  • weigert u te spreken,
  • wil weggaan; zich uitgeput, groggy (klaar om in te storten) en suf voelt,
  • eist dat u de ‘nadelen’ goedmaakt die u hem hebt berokkend.

Weet dat dit normale reacties zijn en blijf communiceren.  Communicatie is de universele oplossing.  Van het moment dat hij toegeeft dat hij drugs gebruikt, zal het tussen jullie beter gaan.

Het is nutteloos om een adolescent te proberen dwingen met drugs te stoppen.  Wij hem doen inzien dat hij dit moet doen.  Het is aan hem om te beslissen, zoniet zal hij hervallen.  Spreek met hem en maak hem duidelijk dat hij alles verliest, zijn ouders, familie en toekomst.  Laat hem inzien dat zowel hij als u een hel doormaken.  Maar erger u niet.  Geef hem betrouwbare informatie over drugs.

Of zoals een verslaafde het zei: “Ik moest mij eerst realiseren dat ik rondom mij niets dan miserie aanrichtte en mijn ouders vernietigde.  Pas dan kon ik beslissen om met drugs te stoppen.”

5. Geef je kind geen ongelijk en brul niet op hem

Het heeft geen zin van de jongere te eisen dat hij stopt met zich drogeren en van zich boos te maken op hem.  Het gaat er eerder om te begrijpen wat hem tot drugs heeft gebracht.

De jongere overdonderen en hem dwingen te bekennen dat hij ongelijk heeft drugs te nemen, maakt het probleem erger en jaagt hem tegen jou in het harnas.

In contact brengen met drugs: een misdaad

Normaal leert men de jongeren niet te doden of te stelen. De opvoeding zou hen echter nog twee andere dingen moeten bijbrengen:

1. Geen drugs nemen

2. Geen drugs aan anderen voorstellen.

Al te vaak betrekken adolescenten kinderen van jongere leeftijd bij het druggebruik.  Zelfs als zij beweren de ernst van hun daad niet te kennen, is het een misdaad, strafbaar door de wet.  “Toen ik mij realiseerde dat ik meisjes ertoe heb gebracht zich te drogeren, heb ik mij minder dan niets gevoeld”, bekent Etienne, ex-dealer.

 

Opgelet voor Ecstasy in publieke parken


Zeer jonge kinderen vinden soms bonbons in publieke parken.  Het gaat in werkelijkheid om Extacy-pillen die eruit zien als bonbons, door de dealers “vergeten” en met de bedoeling kinderen aan te trekken.

Blijf bij uw kinderen benadrukken de gevonden bonbons niet te eten en van vreemden “snoepjes” te  aanvaarden.