Het team van Narconon Info center België, begeleidt de mensen die verslaafd zijn aan drugs/alcohol en bereid zijn om opnieuw een leven zonder drugs te leven, naar een rehabilitatie centrum van Narconon, in het meest geschikte land, afhankelijk van de taal en de keuze van de persoon.

We kunnen informeren, adviseren en beantwoorden uw vragen per telefoon, e-mail of in meetings, voor jezelf of iemand die u zou willen helpen.

Wanneer de betrokken persoon heeft besloten of bereid is om help te ontvangen, kunnen we helpen bij het vergemakkelijken van de voorbereiding en aankomst in een Narconon centrum die het drug-rehab programma levert.

Het rehabilitatieprogramma Narconon® heet ook het programma voor een nieuw leven!

In de Narconon centra, worden alle stappen van het programma uitgevoerd zonder gebruik van drugsubstituten – drugs en medicaties die de drang naar drugs kunnen versterken –  en In plaats daarvan zijn een gezonde voeding en voedingssupplementen een integraal onderdeel van het programma. Het is in feite een model-oplossing van sociaal onderwijs en revalidatie.

Teneinde toegelaten te worden op het programma dient men een medisch onderzoek te ondergaan en toestemming te krijgen van een huisarts en enkel indien nodig, medisch begeleid te worden gedurende het programa.

Personen die het programma volgen worden niet beschouwd of behandeld als “patiënten”, maar als “studenten”, omdat ze leren de controle over hun leven terug in handen te nemen.

Dit is een belangrijk onderscheid. De student van Narconon is er niet om te  ‘genezen van een ziekte’. Hij neemt deel  aan het programma om te leren wat hij nog niet weet.  Hij neemt nieuwe kennis en vaardigheden op om te gaan met de problemen in verband met het misbruik van drugs,  alsmede het leven zelf.

Het personeel van een Narconon rehabilitatie centrum bereidt studenten voor op rehabilitatie on een nieuw leven aan te vangen door een programma op te stellen om na het beëindigen ervan terug in het leven te kunnen stappen.  Het Narconon programma heeft als doel de persoon terug onafhankelijk te maken teneinde van zodra deze het centrum verlaat, een ethisch leven te kunnen leiden zonder terug toevlucht te zoeken in drugs.

De studenten van Narconon komen niet naar wekelijkse vergaderingen gedurende maanden na het beëindigen van hun programma en ze beschrijven zichzelf niet als “herstellende”.

De Narconon student, die zijn programma heeft voltooid, is goed en echt gerehabiliteerd. Hij heeft een nieuwe kijk op het leven gekregen.

Eens terug in goede staat , kan de student dit blijven als hij blijft gebruiken wat hij geleerd heeft in het Narconon centrum. Dit is niet alleen theorie, studenten van de afgelopen decennia kunnen getuigen.

Indien achteraf de studenten ernstige moeilijkheden zouden ondervinden, komen ze terug in het centrum en vinden ze onvermijdelijk dat deel van het programma dat ze niet volledig begrepen hebben en bijgevolg niet volledig hebben kunnen toepassen in de moeilijke momenten van het dagelijkse leven.

Het programma Narconon duurt tussen de vier en zes maanden. Sommigen beschouwen het Narconon programma als een “Gemeenschap van therapie”, maar het is correcter te zeggen dat het gaat om een “terugkeer naar school”, ditmaal om de echte instrumenten te leren voor het echte leven aan te pakken.

“De verslaafde wil niet verslaafd zijn, hij wordt gedreven door pijn en wanhoop die hem omringen .. Zodra de verslaafde zich beter en mentaal en fysisch competenter voelt zonder drugs, heeft hij geen nood meer aan drugs.”

L. Ron Hubbard

 

De student van Narconon die zijn programme heeft afgewerkt:
  • heeft alle stappen van het revalidatieprogramma Narconon voltooid;
  • weet dat hij heel goed in staat is om nu een sober leven te leiden;
  • heeft zijn vermogen om te leren verbeterd en kan daarom nieuwe ideën over hoe het leven te verbeteren aanvaarden;
  • heeft de basisprincipes van ethiek en moraal begrepen zodat hij kan produceren en bijdragen aan de maatschappij;
  • weet hoe de problemen van het leven op een redelijke wijze en op de best mogelijke manier op te lossen, zonder toevlucht te nemen tot drugs.

Er wordt verwacht dat iedere student na afloop van zijn programma, een leven kan leiden dat ethisch, stabiel en zonder drugs is , ongeacht zijn ervaring vooraller hij het programma begon.