Onze bescherming van uw persoonsgegevens:

Narconon Info Center Belgium vzw is verantwoordelijk voor drugpreventie en het informeren van eenieder die dit wenst over de feiten m.b.t. drugs.  Tevens maakt Narconon Info Center Belgium het rehabiliteringsprogramma van Narconon bekend dat uitsluitend – met behulp van natuurlijke methoden – drugsverslaafden een nieuw drugrij leven inboezemt. We begeleiden ook de verslaafden die dit willen naar een Narconon rehabilitatingscentrum.

In het kader van de nieuwe algemene Europse Richtlijnen inzake de gegevensbescherming (GDPR) bevestigen we u dat we alleen persoonlijke gegevens gebruiken als onderdeel van onze activiteiten op het gebied van drugspreventie en/of rehabilitatie. Ook informeren wij u dat wij de persoonsgegevens bewaren zoals hieronder beschreven:

 • Met betrekking tot de preventie van drugs, een veilig digitaal bestand en een kast van papieren bewaarde mappen, met informatie over onze leden en correspondenten, die volgende omvatten:
  Achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer en persoonlijk e-mail adres. Deze informatie is verkregen met instemming van de belanghebbenden. Tevens wordt, indien van belang, de geschiedenis van de gebeurtenissen waaraan de betrokkene heeft deelgenomen bewaard.
  De papieren map papier bevat een kopie van de verzonden post.
  Deze informatie wordt gebruikt om informatie te sturen naar onze leden, onze nieuwsbrieven, evenals uitnodigingen voor onze evenementen en activiteiten. Deze informatie wordt bewaard voor onbepaalde tijd, tenzij een andere overeenkomst is genomen.
 • Om het Narconon rehabilitatieprogramma bekend te maken, nemen we contact op met verschillende sectoren van de drugspreventie of het probleem van drugsverslaving. Om dit te doen, vinden we in de Telefoongidsen of in een andere openbare bron, de betrokken personen en wij houden een beveiligde tabel bij met:
  Beroep, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en eventuele professionele opvolging.
  Deze informatie wordt gebruikt om informatie te sturen over onze activiteiten en/of het Narconon rehabiliteringsprogramma. In het geval dat de persoon vervolgens instemt om onze nieuwsbrieven te ontvangen, evenals uitnodigingen voor onze evenementen en activiteiten, houden we een geschiedenis van de gebeurtenissen waaraan de persoon heeft deelgenomen. Deze informatie wordt bewaard voor onbepaalde tijd, tenzij een andere overeenkomst is genomen.
 • Als onderdeel van de begeleiding van drugsafhankelijke personen, houden wij een beveiligd Digital bestand of een papieren map bewaard onder sleutel met:
  Achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer en persoonlijk e-mail adres. Deze informatie is verkregen met instemming van degene die het verzoek om informatie over het programma heeft ingediend. Wij houden indien nodig, een minimum aan informatie voor de beste keuze van het rehabilitatiecentrum. Alle andere informatie in deze dossiers is er slechts met de toestemming van de betrokken persoon.
  Dit dossier wordt bewaard zolang onze vzw actief is, tenzij anders overeengekomen door de betrokken persoon. Deze informatie kan worden meegedeeld aan het centrum voor de rehabilitatie van de keuze van de persoon, met instemming van de betrokkene.

Wij onthullen geen van de persoonlijke informatie aan een derde partij, tenzij een duidelijke overeenkomst is gegeven van de kant van de belanghebbende.

Iedereen heeft het recht om de informatie op te vragen die we over hem houden of om te vragen te worden verwijderd uit onze administratie. Deze verzoeken kunnen worden ingediend bij Narconon.icbe@gmail.com.

Als u meer vragen heeft over ons privacybeleid of hoe wij persoonsgegevens gebruiken, kan u contact met ons opnemen via Narconon.icbe@gmail.com.

Graag uw akkoord over de voorwaarden van ons privacybeleid door dit formulier in te vullen:

 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. {correct email verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 

 

Het Narconon Info Center team bedankt u !