Ecstasy

Gebruikers van MDMA (de scheikundige naam voor XTC of ecstasy) kunnen problemen krijgen die vergelijkbaar zijn met de problemen die gebruikers van amfetamine en cocaïne hebben. Daartoe behoort ook verslaving. De psychische effecten van MDMA zijn o.a. verwarring, depressies, slaapproblemen, angst en paranoia tijdens en in sommige gevallen weken na gebruik.

XTC bestaat als tablet, capsule of in poedervorm en wordt normaal gesproken ingeslikt.

Lichamelijke effecten zijn o.a. gespannen spieren, op elkaar geklemde kaken, misselijkheid, verstoord gezichtsvermogen, gevoel van zwakte, koude rillingen of zweten.

Korte termijn effecten:

 • Verzwakt beoordelingsvermogen
 • Vals gevoel van liefde
 • Verwarring
 • Depressie
 • Slapproblemen
 • Ernstige angstgevoelens
 • Paranoia
 • Sterk verlangen naar drugs
 • Spierkramp
 • Onbewust tandenknarsen
 • Duizeligheid
 • Wazig zien
 • Gevoel van zwakte en koude rillingen of zwellingen

Lange termijn effecten:

 • Blijvende hersenbeschadiging waardoor het denken en het geheugen worden aangetast
 • Leer- en slaapproblemen en emotionele problemen
 • Het is alsof het schakelbord van de hersenen uit elkaar gehaald is, en de bedrading er achterstevoren weer is ingezet
 • Verslechterde zenuwvertakkingen en zenuwuiteinden
 • Depressie, angst, geheugenverlies
 • Beschadiging van de nierfuncties
 • Bloedingen
 • Geestelijke gestoordheid
 • Samentrekkingen van de spieren
 • Slecht werkend hart- en bloedvatenstelsel
 • De dood

 

Vooral mensen die hartproblemen hebben of problemen met de bloedvaten lopen het risico op verhoogde hartslag en bloeddruk. Mensen zijn tijdens houseparty’s overleden door MDMA. De stimulerende effecten van de drug, waardoor de gebruiker uren achter elkaar kan dansen, in combinatie met de hitte en de enorme drukte op houseparty’s kunnen leiden tot uitdroging, hoge koorts, hartverlamming en problemen met de nieren. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat veelvuldig gebruik van MDMA aanhoudende problemen met het geheugen veroorzaakt.